آفر برای مدت محدود: تا ۷۰٪ تخفیف

تنظیمات افزونه ی تب سفارشی محصولات

با استفاده از افزونه اختصاصی تب سفارشی محصولات اپچار ، شما می توانید علاوه بر توضیحات محصول، تب های مختلفی برای بیان ویژگی های مختلف محصول ایجاد کنید.

فعالسازی و تنظیم افزونه ی تب سفارشی محصولات: #

ابتدا افزونه را از سایت اپچار تهیه نمایید و سپس لایسنس خریداری شده را از صفحه ی داشبورد برداشته و در سایت خود فعال نمایید.

برای فعالسازی افزونه، ابتدا باید لایسنس افزونه را خریداری نمایید و سپس از قسمت افزونه های اپجار، لایسنس خریداری شده را فعال نمایید.

فعالسازی تب سفارشی محصولات

پس از فعالسازی افزونه تب سفارشی محصولات، به قسمت تنظیمات اپچار مراجعه نمایید و حداکثر تعداد تب مدنظر خود را تعیین نمایید (برای مثال ما 3 تب را در تنظیمات قرار داده ایم) . توجه نمایید به تعداد تب های تعیین شده، در هر محصول تب های سفارشی ایجاد می شود.

تتظیمات تب سفارشی محصولات

برای وارد کردن اطلاعات به محصول مدنظر خود مراجعه می کنیم و آن را ویرایش می کنیم (برای محصولات جدید نیز که این قسمت تب های سفارشی وجود دارد.).

در تب های سفارشی ایجاد شده (مثال ما سه تب دارد)  باید عنوان تب را ابتدا وارد نمایید و سپس توضیحات مدنظر خود را وارد نمایید. در مثال ما، 2 تب بیشتر پر نمی شود و فقط همین دو تب نمایش داده می شود.
نکته: این اطلاعات باید در هر محصول تعریف شود.

نکته: توجه کنید که حتما عنوان تب وارد شود. در غیر این صورت، اطلاعات نمایش داده نمی شود.

نوشتن تب های سفارشی

نمایش در اپلیکیشن: #

تب ها به صورت کشو مانند باز می شوند و توضیحات نمایش داده می شود.

تب سفارشی

 

 

Powered by BetterDocs